index.php BC1.php LP1.php
1 2 3 4 5 6
BB Страници на Пламен Антонов 
Размер на текста: A-AA+
Посещения: 412 от общо 100873

Авторски права и отговорности

Съдържанието на този сайт - текст, оформление и изображения, ако не е упоменато друго, e собственост на Пламен Антонов и e защитенo от българските, европейски и международни закони за авторско право. Ползването на този сайт предполага, че потребителят е запознат и е съгласен със следващите условия, в противен случай същият би трябвало да напусне сайта:

  1. Авторските права върху всички изображения, текст и оформление на този сайт в електронен JPEG, GIF, PNG или друг формат принадлежат на Пламен Антонов, освен ако не е упоменато друго. Съдържанието на този уеб сайт не може да бъде копирано и/или разпространявано по никакъв начин (електронен или печатен) и/или превеждано на други езици без предварително писмено съгласие на собственика на авторските права;

  2. Ако на този уеб сайт са публикувани мнения и/или коментари на читатели, то авторът или собственикът на сайта не носят отговорност за тези мнения и коментари и не претендират за правата на изпратилия ги;

  3. Доколкото на този сайт се предлагат линкове към други сайтове, това е само за удобство на читателя и не може да бъде разглеждано като подкрепа за автора/спонсора/собственика или съдържанието на съответния сайт;

  4. Ако в този сайт се използват търговски марки, то те приналежат на съответния собственик. Тези търговски марки са или свободни за употреба, използвани са в съответствие с изискванията на собственика, или са използвани с неговото специално разрешение.

Пламен Антонов